محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری جار :: حجم:1000cc
جار 1 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر لیبل

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 103
 • ارتفاع ........................................................................................... 153mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 113
 • ارتفاع ........................................................................................... 159mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 8)

 • کد ....................................................................................................... 114
 • ارتفاع ........................................................................................... 187mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 1 لیتر هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر هشت ضلعی

(تعداد رای: 17)

 • کد ....................................................................................................... 117
 • ارتفاع ........................................................................................... 187mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 1 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 120
 • ارتفاع ........................................................................................... 148mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 1 لیتر
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 127
 • ارتفاع ........................................................................................... 130mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr