محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری جارانواع بطری جار

تعداد دسته بندی: 16

حجم: 65cc (1) | حجم: 150cc (1) | حجم: 250cc (3) | حجم: 350cc (2) | حجم: 500cc (3) |
حجم: 600cc (1) | حجم: 750cc (4) | حجم:1000cc (6) | حجم: 1500cc (3) | حجم: 2000cc (3) |
حجم: 2500cc (2) | حجم: 3000cc (2) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (3) | حجم:10000cc (1) |
حجم: 20000cc (1)

<< قبلی   1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه

جار 500cc هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 500cc هشت ضلعی

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 116
 • ارتفاع ........................................................................................... 115mm
 • حجم ................................................................................................ 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 1 لیتر هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر هشت ضلعی

(تعداد رای: 17)

 • کد ....................................................................................................... 117
 • ارتفاع ........................................................................................... 187mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 500cc خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 500cc خمره ای

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 118
 • ارتفاع ........................................................................................... 115mm
 • حجم ................................................................................................ 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 600cc خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 600cc خمره ای

(تعداد رای: 8)

 • کد ....................................................................................................... 119
 • ارتفاع ........................................................................................... 120mm
 • حجم ................................................................................................ 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 1 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 120
 • ارتفاع ........................................................................................... 148mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 3 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 3 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 121
 • ارتفاع ........................................................................................... 220mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr

 

جار 4 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 4 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 122
 • ارتفاع ........................................................................................... 234mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr

 

جار 5 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 5 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 123
 • ارتفاع ........................................................................................... 253mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr


<< قبلی   1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه