محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری جارانواع بطری جار

تعداد دسته بندی: 16

حجم: 65cc (1) | حجم: 150cc (1) | حجم: 250cc (3) | حجم: 350cc (2) | حجم: 500cc (3) |
حجم: 600cc (1) | حجم: 750cc (4) | حجم:1000cc (6) | حجم: 1500cc (3) | حجم: 2000cc (3) |
حجم: 2500cc (2) | حجم: 3000cc (2) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (3) | حجم:10000cc (1) |
حجم: 20000cc (1)

<< قبلی   1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه

جار 4 لیتر بالا کنگره
اطلاعات بیشتر...


جار 4 لیتر بالا کنگره

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 124
 • ارتفاع ........................................................................................... 260mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr

 

جار 250cc پاندا
اطلاعات بیشتر...


جار 250cc پاندا

(تعداد رای: 15)

 • کد ....................................................................................................... 125
 • ارتفاع ........................................................................................... 142mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 38mm
 • وزن ................................................................................................... 24gr

 

جار 1/5 لیتر
اطلاعات بیشتر...


جار 1/5 لیتر

(تعداد رای: 10)

 • کد ....................................................................................................... 126
 • ارتفاع ........................................................................................... 165mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1 لیتر
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 127
 • ارتفاع ........................................................................................... 130mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 350cc
اطلاعات بیشتر...


جار 350cc

(تعداد رای: 19)

 • کد ....................................................................................................... 128
 • ارتفاع ........................................................................................... 102mm
 • حجم ................................................................................................. 350cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 750cc
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 129
 • ارتفاع ........................................................................................... 123mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 1/5 لیتر شش ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 1/5 لیتر شش ضلعی

(تعداد رای: 14)

 • کد ....................................................................................................... 130
 • ارتفاع ........................................................................................... 190mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 2 لیتر شش ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 2 لیتر شش ضلعی

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 131
 • ارتفاع ........................................................................................... 212mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr


<< قبلی   1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه