محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری جارانواع بطری جار

تعداد دسته بندی: 16

حجم: 65cc (1) | حجم: 150cc (1) | حجم: 250cc (3) | حجم: 350cc (2) | حجم: 500cc (3) |
حجم: 600cc (1) | حجم: 750cc (4) | حجم:1000cc (6) | حجم: 1500cc (3) | حجم: 2000cc (3) |
حجم: 2500cc (2) | حجم: 3000cc (2) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (3) | حجم:10000cc (1) |
حجم: 20000cc (1)

<< قبلی   1   2   3   4   5    |  نمایش همه

جار 2 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 2 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 8)

 • کد ....................................................................................................... 132
 • ارتفاع ........................................................................................... 165mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن .................................................................................................. 80gr

 

جار 3 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 3 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 133
 • ارتفاع ........................................................................................... 207mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن ................................................................................................ 100gr

 

جار 4 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 4 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 134
 • ارتفاع ........................................................................................... 255mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن ................................................................................................ 150gr

 

جار 5 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 5 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 12)

 • کد ....................................................................................................... 135
 • ارتفاع ........................................................................................... 273mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن ................................................................................................ 150gr

 

گالن 5 لیتر درب فلکه ای
اطلاعات بیشتر...


گالن 5 لیتر درب فلکه ای

(تعداد رای: 20)

 • کد ....................................................................................................... 136
 • ارتفاع ........................................................................................... 330mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه ............................................................................................ 95mm
 • وزن ................................................................................................ 136gr

 

گالن 10 لیتر درب فلکه ای
اطلاعات بیشتر...


گالن 10 لیتر درب فلکه ای

(تعداد رای: 14)

 • کد ....................................................................................................... 137
 • ارتفاع ........................................................................................... 361mm
 • حجم ............................................................................................ 10000cc
 • دهانه .............................................................................................. 95mm
 • وزن ................................................................................................ 330gr

 

گالن 20 لیتر درب فلکه ای
اطلاعات بیشتر...


گالن 20 لیتر درب فلکه ای

(تعداد رای: 29)

 • کد ....................................................................................................... 138
 • ارتفاع ........................................................................................... 445mm
 • حجم ............................................................................................ 20000cc
 • دهانه .............................................................................................. 95mm
 • وزن ................................................................................................ 440gr


<< قبلی   1   2   3   4   5    |  نمایش همه