محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری جارانواع بطری جار

تعداد دسته بندی: 16

حجم: 65cc (1) | حجم: 150cc (1) | حجم: 250cc (3) | حجم: 350cc (2) | حجم: 500cc (3) |
حجم: 600cc (1) | حجم: 750cc (4) | حجم:1000cc (6) | حجم: 1500cc (3) | حجم: 2000cc (3) |
حجم: 2500cc (2) | حجم: 3000cc (2) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (3) | حجم:10000cc (1) |
حجم: 20000cc (1)

<< قبلی   1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه

جار 150cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 150cc ساده

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 108
 • ارتفاع ............................................................................................. 55mm
 • حجم ................................................................................................. 150cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 250cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 250cc ساده

(تعداد رای: 12)

 • کد ....................................................................................................... 109
 • ارتفاع ............................................................................................. 80mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 500cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 500cc ساده

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 110
 • ارتفاع ........................................................................................... 112mm
 • حجم ............................................................................................... 500cc
 • دهانه ............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 750cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc ساده

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 111
 • ارتفاع ........................................................................................... 146mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 750cc چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc چهارگوش

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 112
 • ارتفاع ........................................................................................... 131mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 1 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 113
 • ارتفاع ........................................................................................... 159mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 114
 • ارتفاع ........................................................................................... 187mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 2/5 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 2/5 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 115
 • ارتفاع ........................................................................................... 189mm
 • حجم .............................................................................................. 2500cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن .................................................................................................. 96gr


<< قبلی   1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه