محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری :: حجم:1500cc
1   2   بعدی >>نمایش همه

بطری 1/5لیتر
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 174
 • ارتفاع ........................................................................................... 319mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 175
 • ارتفاع ........................................................................................... 306mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 176
 • ارتفاع ........................................................................................... 313mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 177
 • ارتفاع ........................................................................................... 321mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 178
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 179
 • ارتفاع ........................................................................................... 315mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 30mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر آناناس
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر آناناس

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 180
 • ارتفاع ........................................................................................... 250mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 1/5لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر نوشابه

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 202
 • ارتفاع ........................................................................................... 325mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr


1   2   بعدی >>نمایش همه