محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری :: حجم: 2000cc
بطری 2لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 182
 • ارتفاع ........................................................................................... 246mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 2لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر نوشابه

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 205
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 2لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر نوشابه

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 206
 • ارتفاع ........................................................................................... 325mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 2لیتر قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر قندور

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 211
 • ارتفاع ........................................................................................... 306mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr