محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری :: حجم: 3000cc
بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 183
 • ارتفاع ........................................................................................... 340mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 184
 • ارتفاع ........................................................................................... 347mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 3لیتر قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر قندور

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 212
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر کتابی

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 213
 • ارتفاع ........................................................................................... 316mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 214
 • ارتفاع ........................................................................................... 255mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر هشت ضلعی

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 215
 • ارتفاع ........................................................................................... 298mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr