محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطریانواع بطری

تعداد دسته بندی: 21

حجم: 35cc (1) | حجم: 45cc (1) | حجم: 60cc (1) | حجم: 120cc (1) | حجم: 250cc (7) |
حجم: 280cc (1) | حجم: 300cc (3) | حجم: 360cc (1) | حجم: 400cc (1) | حجم: 450cc (2) |
حجم: 500cc (23) | حجم: 600cc (5) | حجم: 750cc (4) | حجم: 900cc (2) | حجم: 1000cc (13) |
حجم:1500cc (10) | حجم: 2000cc (4) | حجم: 3000cc (6) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (2) |
حجم: 20000cc (1)

<< قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    ...   12   بعدی >>نمایش همه

بطری 1لیتر هشت گوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر هشت گوش

(تعداد رای: 19)

 • کد ....................................................................................................... 171
 • ارتفاع ........................................................................................... 260mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 18)

 • کد ....................................................................................................... 172
 • ارتفاع ........................................................................................... 267mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 173
 • ارتفاع ........................................................................................... 261mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 174
 • ارتفاع ........................................................................................... 319mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 175
 • ارتفاع ........................................................................................... 306mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 176
 • ارتفاع ........................................................................................... 313mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 177
 • ارتفاع ........................................................................................... 321mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 178
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr


<< قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    ...   12   بعدی >>نمایش همه