محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطریانواع بطری

تعداد دسته بندی: 21

حجم: 35cc (1) | حجم: 45cc (1) | حجم: 60cc (1) | حجم: 120cc (1) | حجم: 250cc (7) |
حجم: 280cc (1) | حجم: 300cc (3) | حجم: 360cc (1) | حجم: 400cc (1) | حجم: 450cc (2) |
حجم: 500cc (23) | حجم: 600cc (5) | حجم: 750cc (4) | حجم: 900cc (2) | حجم: 1000cc (13) |
حجم:1500cc (10) | حجم: 2000cc (4) | حجم: 3000cc (6) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (2) |
حجم: 20000cc (1)

<< قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   بعدی >>نمایش همه

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 179
 • ارتفاع ........................................................................................... 315mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 30mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر آناناس
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر آناناس

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 180
 • ارتفاع ........................................................................................... 250mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

گالن 20لیتر آب سردکن
اطلاعات بیشتر...


گالن 20لیتر آب سردکن

(تعداد رای: 43)

 • کد ....................................................................................................... 181
 • ارتفاع ........................................................................................... 485mm
 • حجم ............................................................................................ 20000cc
 • دهانه .............................................................................................. 55mm
 • وزن ................................................................................................. 700gr

 

بطری 2لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 182
 • ارتفاع ........................................................................................... 246mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 183
 • ارتفاع ........................................................................................... 340mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 184
 • ارتفاع ........................................................................................... 347mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 450cc الکل
اطلاعات بیشتر...


بطری 450cc الکل

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 185
 • ارتفاع ........................................................................................... 232mm
 • حجم ................................................................................................. 450cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 600cc الکل
اطلاعات بیشتر...


بطری 600cc الکل

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 186
 • ارتفاع ........................................................................................... 257mm
 • حجم ................................................................................................. 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 28gr


<< قبلی   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   بعدی >>نمایش همه