محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطریانواع بطری

تعداد دسته بندی: 21

حجم: 35cc (1) | حجم: 45cc (1) | حجم: 60cc (1) | حجم: 120cc (1) | حجم: 250cc (7) |
حجم: 280cc (1) | حجم: 300cc (3) | حجم: 360cc (1) | حجم: 400cc (1) | حجم: 450cc (2) |
حجم: 500cc (23) | حجم: 600cc (5) | حجم: 750cc (4) | حجم: 900cc (2) | حجم: 1000cc (13) |
حجم:1500cc (10) | حجم: 2000cc (4) | حجم: 3000cc (6) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (2) |
حجم: 20000cc (1)

<< قبلی   1   ...  5   6   7   8   9   10   11   12   بعدی >>نمایش همه

بطری 2لیتر قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر قندور

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 211
 • ارتفاع ........................................................................................... 306mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 3لیتر قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر قندور

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 212
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر کتابی

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 213
 • ارتفاع ........................................................................................... 316mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 214
 • ارتفاع ........................................................................................... 255mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر هشت ضلعی

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 215
 • ارتفاع ........................................................................................... 298mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 4لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 4لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 216
 • ارتفاع ........................................................................................... 310mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 4لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 4لیتر گرد

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 217
 • ارتفاع ........................................................................................... 310mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 4لیتر کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری 4لیتر کتابی

 • کد ....................................................................................................... 218
 • ارتفاع ........................................................................................... 295mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr


<< قبلی   1   ...  5   6   7   8   9   10   11   12   بعدی >>نمایش همه